با یادگیری عمیق پول کم‌تر خرج کن!

با یادگیری عمیق پول کم‌تر خرج کن!
من عرفان علی‌محمدی، دانشمند داده در شرکت بلد هستم و قصد دارم در این مط...