بلد در جست‌وجوی شلوغی!

بلد در جست‌وجوی شلوغی!
این محدوده‌‌های قرمزرنگ مناطق پرتردد تهران هستن. جاهایی که تو دوره شیو...